Om een verzekeringsportefeuille naar de toekomst toe ook in een perfecte conditie te houden is een goed contact nodig met de ondernemer of de verantwoordelijke binnen een onderneming en de verzekeringsdeskundige over de verzekeringen. Een relatie kan zelf aangeven welke behoefte er op dat gebied dient te worden ingevuld. Het is wel verstandig om in contact te blijven en er voor zorg te dragen dat wijzigingen en veranderingen op tijd worden doorgegeven.