De verzekeringsrisico analyse

Voor bedrijven is een proces waarbij de risico’s waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd, worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beoordeeld, met als doel passende verzekeringsdekking te bieden. Doordat uw onderneming zich continu aanpast aan de marktomstandigheden is het verstandig om eens in de drie jaar te kijken naar de verzekeringen. Niet alleen uw bedrijf verandert maar de organisatie word ook geconfronteerd met wetswijzigingen waar de verzekeringsportefeuille op moet worden aangepast. 

Hier is een duidelijke uitleg van de stappen die worden genomen bij het uitvoeren van een verzekeringsrisicoanalyse voor bedrijven.

1. Risico-identificatie: Het proces begint met het identificeren van alle potentiële risico’s waarmee het bedrijf te maken kan krijgen. Dit omvat zowel interne als externe risico’s. Interne risico’s kunnen bijvoorbeeld zijn: veranderingen binnen u organisatie, veranderingen in de activiteiten of een uitbreiding hierop. Externe Risico’s zijn: cyber Risk risico’s voor u onderneming of veranderende wetgeving waarmee u geconfronteerd wordt.

2. Risico-evaluatie: Na een kennismakingsgesprek en een inventarisatie over u en de onderneming kunnen we in overleg de risico’s verder gaan identificeren, en daarna worden ze geëvalueerd op basis van factoren zoals de waarschijnlijkheid van optreden en de mogelijke impact op het bedrijf.

3. Verzekerbaarheid van risico’s: Niet alle risico’s zijn verzekerbaar, en niet alle risico’s moeten worden verzekerd. Ook het voorkomen van over verzekerd zijn is een onderdeel van ons gesprek. Tijdens ons gesprek kan er worden beoordeeld welke risico’s er zijn en welke hiervan er moeten worden overgedragen aan een verzekeringsmaatschappij en welke alternatieve risicobeheerstrategieën kunnen worden toegepast.

4. Verzekeringsdekking: Nadat we bovengenoemde in kaart hebben gebracht zullen we aan de hand van u huidige verzekeringen kijken welke dekkingen u huidige verzekeringsportefeuille geeft. Doordat wij gebruik kunnen maken van de gehele assurantie markt zijn wij bijna altijd in staat om voor onze relaties de voorwaarden aanzienlijk te verbeteren. Daarnaast kunnen we over het algemeen ook nog een zeer mooie premie besparing realiseren.

5. Periodieke herziening: Risico’s en de bedrijfsomgeving en wetgeving veranderen voortdurend. Daarom is het essentieel om in de regelmaat die u wenselijk vind de risico’s opnieuw te beoordelen. verzekeringsrisicoanalyse regelmatig te herzien en bij te werken om ervoor te zorgen dat de verzekeringsdekkingen nog steeds geschikt zijn voor de behoeften van het bedrijf. Door deze stappen te volgen, kan Insurance Point er voor zorgen dat u bedrijf voor nu en voor in de toekomst adequaat is beschermd tegen de risico’s waarmee het wordt geconfronteerd.